P&G manga shop là 1 đơn vị phân phối của Nxb Kim Đồng và Nxb Trẻ ở khu vực miền Trung (Cụ thể là ở Thành phố Huế). Shop chuyên bán các tựa sách truyện dành cho nhiều lứa tuổi. Đồng thời cũng nhận order các sản phẩm phụ kiện đồ chơi goods hay các ấn phẩm sách báo từ Nhật Bản. Đã hoạt động trong ngành hơn 5 năm đảm bảo uy tín chất lượng khi trải nghiệm.